Οικοδομική Τεχνολογία

 1. Οικοδομική άνεση και επάρκεια σε κτίρια κατοικίας στην Ξάνθη
 2. Acoustic comfort and sound isolation in residential buildings in Xanthi
  Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ, Ηράκλειο, 2006

 3. Σύγχρονα κτίρια στο όριο της Παλιάς Παραλίας Θεσσαλονίκης : εφαρμογές ηλιοπροστασίας & ηχοπροστασίας σε διαφανείς προσόψεις
 4. Contemporary buildings on the Thessaloniki Old Waterfront : solar protection and sound protection applications on transparent facades
  Συλλογικός Τόμος "Διαφάνεια & Αρχιτεκτονική : Όρια & Προκλήσεις", εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2007

 5. Οικοδομική Προστασία & Μονωτικές Εφαρμογές σε Συμβατικά Κτίρια Κατοικίας : μια διερεύνηση των απόψεων μελετητών / κατασκευαστών
 6. Περιοδικό ECON3, 4, Θεσσαλονίκη 2008

 7. Ηχομόνωση και Δόμηση
 8. Ανακοίνωση στο Συνέδριο "Ενέργεια - Περιβάλλον - Δόμηση", Θεσσαλονίκη 2009

 9. Access and Mobility for the Disabled to the ‘Prefabricated Buildings’ of the Democritus University of Thrace Engineering School
 10. Πρακτικά Συνεδρίου “Accessibility and Safety for All”, A.Π.Θ. Thessaloniki, 2010

 11. Συνδυαστική Διερεύνηση Παραμέτρων Αξιολόγησης Οπτικών και Ακουστικών Ανέσεων σε Σχολικά Κτίρια της Ξάνθης: Φυσικός Φωτισμός – Σκιασμός, Ηχοπροστασία – Αντήχηση
 12. Combinatorial Investigation and Evaluation of Optical and Acoustic Comfort in Xanthi School Buildings: Natural Lighting - Shading, Sound Insulation - Reverberation
  Δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012», Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2012

 13. The house of our dreams - A decade of advertisements in building magazines
 14. Paper to be published in the e-book ‘Changing worlds & Signs of the times: Selected writings from the 10th International Conference on Semiotics’