Αρχαίο Θέατρο- Επαναλειτουργία

Θ. Νικάκη – Δ. Σακούλης : «Αρχαία Θέατρα : προβλήματα θορύβου κατά τη σύγχρονη επαναλειτουργία»

Μ. Ζαννή - Σ. Μαυρογονάτου : «Η ακουστική λειτουργία της σκηνογραφίας σε σύγχρονες παραστάσεις αρχαίου δράματος»

Η. Αντωνιάδου – Ν. Βαρδαξής – Ά. Μωυσή : «¨Ένταξη του Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου στο σύγχρονο ηχητικό περιβάλλον : Μαρώνεια, Λάρισα, Φίλιπποι»

Α.Τσατσάκη : «Αρχαία Ελληνικά Θέατρα και Σύγχρονο Ηχητικό Περιβάλλον : Μαντινεία, Μεγαλόπολη, Μεσσήνη»