Ασφάλεια - Κίνηση ΑΜΕΑ

Ι. Αντωνίου – Α. Ζηκίδης : «Προσπέλαση και Κίνηση ΑΜΕΑ στην πανεπιστημιούπολη Ξάνθης»

Κ. Ζαρομιτίδου : «Διερεύνηση Διατάξεων Πυροπροστασίας στις Φοιτητικές Εστίες Ξάνθης»

Α. Πλουμπή : «Προσπέλαση και Ασφάλεια ΑΜΕΑ σε αθλητικές εγκαταστάσεις»