Εκπαιδευτήρια - Παράμετροι Σχεδιασμού

Ν. Νάνου – Θ. Ντούνα – Θ. Τζάλα : «Τυπολογία σκιάστρων στα κτίρια του ΑΠΘ»

Α. Ευαγγέλου – Β. Μπάκαβου – Ε. Μπενακίδου : «Ηχοπροστασία και Φυσικός φωτισμός σε σχολικά κτίρια της Ξάνθης»

Γ. Καποδίστριας – Δ. Κλεισάρης : «Ηχοπροστασία και Φυσικός φωτισμός σε σχολικές μονάδες Λάρισας και Βόλου»

Ε. Αθανασιάδου – Μ. Μπούση – Ξ. Πάστερνακ : «Παράμετροι φωτισμού – σκιασμού – ηχοπροστασίας και αντήχησης σε Γυμνάσια της Ξάνθης»

Κ. Χουλιάρα : «Ακουστική ‘Έρευνα σε Μουσικά Γυμνάσια – Λύκεια : ηχοπροστασία – αντήχηση»

Κ. Δέτσικα – Μ. Κουκουρλή Γάτσου – Μ. Πόποβα : « Διερεύνηση τεχνολογικών παραμέτρων σε νηπιαγωγεία της Ξάνθης»