Οικοδομική Τεχνολογία - Ανέσεις

Δ. Παναγιωτόπουλος – Γ. Κουμερτάς : «Οικοδομική Επάρκεια και Άνεση στη Σύγχρονη Κατοικία»

Τ. Ανδριώτης – Γ. Παπαγιαννίτσης – Γ. Ρίζος : «Μονωτικές Εφαρμογές σε Συμβατικά Κτίρια Κατοικίας»

Α. Παπαπέπτρου - Ε. Αθανασίου - Π. Χατζηαντώνης «Καταγραφή και διερεύνηση κτιριακών ανέσεων σε ιαματικά λουτρά»

Φ. Γιαννακού – Π. Παπακωνσταντίνου – Μ. Τσαρσιταλίδου : «Διερεύνηση – αξιολόγηση οικοδομικών ανέσεων σε ξενοδοχεία της Κύπρου»

Ν. Εφραιμίδης – Β. Κοβαλτσούκ : «Μια δεκαετία διαφημίσεων σε τεχνικά περιοδικά»

Χ. Αθανασιάδη – Α. Μαραγδούλη – Έ. Τσιριντουλάκη : «Διερεύνηση – Αξιολόγηση Οικοδομικών Ανέσεων σε Ξενοδοχεία»

Α. Καρδούλας – Κ. Κόντος : «Διερεύνηση – Αξιολόγηση οικοδομικών ανέσεων σε ξενοδοχεία»

Α. Δημητράτου – Κ. Σιώσιου : «Διερεύνηση οικοδομικών ανέσεων σε νέες περιοχές κατοικίας»