Ηχομόνωση - Ηχοπροστασία

 1. Υπολογιστική διερεύνηση του σύνθετου ηχομονωτικού δείκτη μιάς όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρμογές της οικοδομικής διαφάνειας
 2. Πρακτικά 1ο Διεθνές Συνέδριο “Διαφάνεια και Αρχιτεκτονική : Κενά και Πλήρη'’, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2001

 3. Εγκατάσταση ΚΚΜ στην Αυλή Ιστορικών Κτιρίων :
  Ηχοπροστασία & Εφαρμογές Κατασιγασμού
 4. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου ΤΕΕ/ τΚΜ "Ηπιες Επεμβάσεις και Προστασία Ιστορικών Κατασκευών”, Θεσσαλονίκη, 2004

 5. Σχεδιασμός υπαιθρίου θεάτρου σε αστικό κέντρο - το Θέατρο Κήπου του Δήμου Θεσσαλονίκης
 6. The Garden Theatre of Thessaloniki.
  Πρακτικά 2ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ,Θεσσαλονίκη, 2004

 7. Η Ηχοπροστασία ως Παράμετρος Σχεδιασμού στην Αρχιτεκτονική Τοπίου: Τεχνικές Εφαρμογές & Κέρδη Ακουστικής Άνεσης
 8. Sound Protection in Landscape Design : Technical Applications and Acoustic Comfort
  Πρακτικά Συνεδρίου "Αρχιτεκτονική Τοπίου : Εκπαίδευση, Έρευνα, Εφαρμοσμένο Έργο" Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2005

 9. All-day Bar στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης: Ηχορύπανση, Ηχομονωτικές Ανεπάρκειες και Νομοθετικές Ελλείψεις
 10. All-day Bars in Urban Centres : the problem of noise pollution
  Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ, Ηράκλειο, 2006

 11. Από την Αναλογική στη Ψηφιακή Ραδιοφωνία : η εξέλιξη των ραδιοθαλάμων
 12. Ψηφιακά Πρακτικά 1ου Συνεδρίου «Ιστορία Δομικών Κατασκευών», Δ.Π.Θ. Ξάνθη 2007

 13. Ακουστικές Παράμετροι των Τηλεοπτικών Studios της ΕΡΤ3
 14. The proximity between the measured and the ideal values of reverberation time in small and medium television studios
  Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ, Ξάνθη 2008

 15. Ανάπτυξη Λογισμικού για τον Υπολογισμό του Σύνθετου Δείκτη Ηχομονωτική Ικανότητας της Πρόσοψης ενός Κτιρίου
 16. An Open Software for Estimating the Composite Transmission Loss on a Building’s Facade
  Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ, Ξάνθη 2008

 17. Isolation Acoustique des Habitations Proches des Installations Eoliennes :Évaluation comparative de la localisation d’un parc éolien
 18. Ψηφιακά Πρακτικά 10ου Συνεδρίου CFA, Lyon 2009

 19. Εφαρμογές ηχομονωτικών διατάξεων σε studio εγγραφών ήχου
 20. Heavy insulation constructions in a recording studio
  Πρακτικά 5ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ, Αθήνα 2010

 21. Σιδηροδρομικό Δίκτυο και Ακουστική Άνεση : η επίδραση του κυκλοφοριακού θορύβου στις εγγύς πολυκατοικίες της Ξάνθης
 22. Railways and Acoustic Comfort : the consequences of traffic noise on new residential areas
  Πρακτικά 5ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ, Αθήνα 2010

 23. Ο Προθάλαμος, ο Διάδρομος και η Σαλοκουζίνα : Υπολογιστική Διερεύνηση της Ηχομονωτικής Ικανότητας των Εσωτερικών Τοιχωμάτων της Σύγχρονης Κατοικίας
 24. Evaluation of the acoustic comfort in contemporary apartments
  Πρακτικά 5ου Συνεδρίου ΕΛΙΝΑ, Αθήνα 2010

 25. Κέντρα διασκέδασης σε Βόλο και Ιωάννινα : θόρυβοι λειτουργίας και προβλήματα ηχοπροστασίας των εγγύς κατοικιών.
 26. Nightclubs and Taverns in Volos and Ioannina : noise pollution and sound insulation problems of proximal housing.
  Δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012», Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2012

 27. Ηχομόνωση και Διαρρύθμιση της Νεοελληνικής Κατοικίας: οι δεκαετίες 20 - 30
 28. Sound insulation and Space Syntax of Greek Modern House: the decades 20-30
  Δημοσίευση στα ψηφιακά πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2012», Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2012

 29. Noise Pollution in Traditional Settlements of Tourist Interest: the Old Town of Xanthi
 30. Ηχορύπανση σε παραδοσιακούς οικισμούς τουριστικού ενδιαφέροντος : η περίπτωση της Παλιάς Ξάνθης
  Ανακοίνωση στο 1ο διεθνές συνέδριο SMED “Echo Days” Αθήνα 2013

 31. Αξιολόγηση της ακουστικής άνεσης σε ξενοδοχεία - κατασκευαστικές ελλείψεις, διαφήμιση, παράπονα
 32. Ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο συνέδριο "Ακουστική 2014", Θεσσαλονίκη 2014

 33. Πρόγραμμα ΕΥΑΙΣΘΟ - η αναπλαισίωση εννοιών της ακουστικής με στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά
 34. Ανακοίνωση στο 7ο Πανελλήνιο συνέδριο "Ακουστική 2014", Θεσσαλονίκη 2014