...
Νίκος Μπάρκας

Καθηγητής, Δ.Π.Θ

Email: nbarkas@arch.duth.gr

Νίκος Κ. Μπάρκας

Είμαι καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ξάνθης του Δ.Π.Θ. με αντικείμενο «Οικοδομική Τεχνολογία - Αρχιτεκτονική Ακουστική».
Τα ερευνητικά κι ακαδημαϊκά μου ενδιαφέροντα είναι ο θεατρικός - ακουστικός σχεδιασμός, τα θέατρα της αρχαιότητας και τα προβλήματα της σύγχρονης επαναλειτουργίας τους, οι οικοδομικές εφαρμογές ηχομονωτικής τεχνολογίας κι η υπαίθρια ηχοπροστασία.
Στις ελεύθερες μου ώρες παίζω πιάνο, παρακολουθώ θεατρικές παραστάσεις, διαβάζω αστυνομικά μυθιστορήματα και περπατώ.